Actualitat

Webinar: “¿Armes contra un virus? La gestió militarista de la crisis sanitària”

 Vídeo de l’acto convocat per la Coordinadora de ONGs de Lleida i amb suport dels diferents col·lectius d’objecció fiscal i antimilitaristes.

Han exposat les seves idees:

Juan Carlos Rois (Utopía Contagiosa).

Gasteizkoak . Colectiu antimilitarista coordinador de la campanya Armas Euskolabel.

Xema Moya, col·laborador del SIOF i del Centre Delàs.

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram