Projecte 2020. Suport als objectors colombians

Projecte 2020. Suport als objectors colombians

Presentació

La problemàtica de la militarització a Colòmbia continua manifestant-se de múltiples i greus formes, malgrat la implementació dels acords de pau entre el govern i la guerrilla de les FARC. Bombardejos a menors d’edat, vinculació de generals de l’actual cúpula de l’Exèrcit amb falsos positius, augment en el nombre de suïcidis en els batallons, desplaçaments massius de comunitats camperoles… són només alguns dels greus impactes de la política de guerra de l’actual govern, que reprèn el fallit model de “Seguretat Democràtica” usat per Álvaro Uribe durant els seus dos mandats entre el 2002 – 2010.

Alguns dels eixos estructurals d’aquest procés de militarització es relacionen amb l’anacrònic model de servei militar obligatori, que continua imposant serioses dificultats per als joves que intenten exercir el dret a l’objecció de consciència; a això podem sumar les múltiples irregularitats que es presenten amb milers de joves per any en el procés de definició de la situació militar. Aquesta proposta es construeix amb la finalitat d’aportar a l’enfortiment de les xarxes de suport i acompanyament a joves de diferents regions del país, estenent els continguts jurídics, pedagògics i comunicatius a llocs on no tenen accés a aquesta informació, llocs on hi ha alts índexs de violació de drets en el marc de la definició de la situació militar i on existeix un major impacte del conflicte per la disputa territorial desenvolupada entre diferents grups armats incloent a l’Exèrcit.

Objectiu General

  • Contribuir a la construcció i enfortiment d’alternatives a la militarització, a través de la consolidació de xarxes de suport entre organitzacions socials, per a l’acompanyament i la incidència política en favor d’iniciatives juvenils que previnguin i denunciïn el reclutament, des de l’exercici dels drets fonamentals.

Objectius Específic

  • Desenvolupar una escola de formació a formadors, líders i funcionaris locals que permeti el reconeixement i apropiació d’eines jurídiques, pedagògiques i comunicatives per a l’exercici efectiu del dret a l’objecció de consciència al servei militar i la prevenció del reclutament.
  • Conformar una xarxa de suport entre organitzacions, per a l’acompanyament a joves reclutats o en risc de reclutament, ampliant les possibilitats per a l’exercici del dret a l’objecció de consciència al servei militar obligatori.
  • Sistematitzar l’experiència a través d’uns mòduls pedagògics i informatius, que serveixin al seu torn com a material de suport perquè altres organitzacions repliquin i facin ús dels continguts aportats.

Principals activitats a desenvolupar

  • Tallers de capacitació i construcció col·lectiva de rutes d’acció enfront la nova llei de reclutament i el procés contemplat per la mateixa per a fer ús del dret a l’objecció de consciència
  • Reunions interinstitucionals per a acordar mecanismes d’acompanyament enfront les vulneracions de drets i difusió d’alternatives legals i polítiques per a evitar-les.
  • Exercicis d’acompanyament dissenyats i implementats entre ACOOC i les organitzacions socials que participin en les capacitacions.

 

Si voleu donar suport a aquest projecte, us demanem que feu l’ingrés de la vostra objecció fiscal al compte de

Triodos Bank IBAN ES84 1491/0001/28/2098183425 indicant en el concepte

“Per a objecció fiscal, el vostre nom i cognoms”.

També hi han altres campanyes on destinar els diners de l’OF

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram